Hướng dẫn tải và sử dụng App quét mã QR
Hướng dẫn tải và sử dụng App quét mã QR
BƯỚC 1: Tải ứng dụng về máy:
- Với iOS:        

 
- Với Android: 
 
BƯỚC 2: Cài đặt.
 
BƯỚC 3: Sử dụng.
- Mở ứng dụng, hướng camera vào mã QR trên sản phẩm.
- Tất cả thông tin về sản phẩm sẽ hiện ra.
 
hotline